İş Etiği Kuralları

Zonnebloem Enerji ve Sanayii A.Ş. kurumsal politika ve yönetmelikler hayata geçirilerek, makul şekilde en aza indirgenmesi ya da kaçınılması gereken çeşitli risklerin bulunduğu karmaşık, rekabetçi ve değişken bir ortamda faaliyet gösteren uluslararası bir enerji şirketidir. Bu bağlamda, tartışmasız iyi olan itibarını sürdürmek ve hem yerel, hem de uluslararası arenada güvenilir bir iş ortağı olarak bilinmek, Zonnebloem Enerji için hayati öneme sahiptir.

Bu İş Etiği Kuralları ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Esasları (”İş Etiği Kuralları” veya “Kurallar”), şirketin güvenilirliği, operasyonları ve itibarını korumak ve geliştirmek adına tasarlanmış olup, çalışanlar ve iş ortakları adına risklerden kaçınmak, minimuma indirgemek ve belirtilen önemli değerleri korumak için asgari gereklilikleri göstermektedir.

Şirketin faaliyet gösterdiği her yerde, yönetim kurulu, üst yönetim de dâhil olmak üzere her bir Zonnebloem Enerji çalışanı için, bu İş Etiği Kuralları’nın özünü anlamak ve bunu uygulamak büyük önem taşır. İş Etiği Kuralları’nda herhangi bir durum ya da örneğin var olmaması, bu konudaki riskin var olmadığı manasına gelmemelidir. Bu İş Etiği Kuralları, dünyada yer alan operasyonlarımızda karşılaşılacak tüm risklere cevap veremeyecek olabilir ancak bu kuralların etik, sorumluluk bilincinde ve Zonnebloem Enerji’in iş yaptığı ve yapacağı ilgili bölgelerin hukuki sınırları içinde hareket edebilmek adına güvenilir bir kaynak olması planlanmıştır.

İşbu İş Etiği Kuralları ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Esasları, Zonnebloem Enerji’in etik iş uygulamalarına bağlılığını, çalışanları ve iş ortaklarından bu etik kurallar konusundaki beklentilerini yansıtmaktadır. Bu kurallar Zonnebloem Enerji, şubeleri ve iştirakleri, üst düzey yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, sözleşmeli çalışanları, taşeronları ve tedarikçileri, iş ortakları, aracıları, lobicileri ve Zonnebloem Enerji için/ile/adına hareket eden herkesi bağlamaktadır. Yapılan işin büyüklüğü ve gerçekleştirildiği yerden bağımsız olarak Zonnebloem Enerji’in bu kurallara olan bağlılığı, evrensel insan hakları ve etik değerleri ihlal etmeden, tüm yasal ve düzenlemeler ile paraleldir.

İş Etiği Kuralları’nın kapsadığı ana esaslar aşağıda anlatılmıştır. İş etiği kapsamında aşağıda anlatılan bu esasların kısıtlayıcı olarak algılanmaması önemlidir. Burada bahsedilmemesine rağmen risk arz eden durumlar olabilir ve bu durumlar İş Etiği Kuralları çerçevesinde yönetilmelidir.

KURALLARIN KAPSAMI

YASA VE DÜZENLEMELERE KARŞI SAYGI

Zonnebloem Enerji’in itibarı, faaliyet gösterdiği her ülkedeki operasyonel tüm yasa ve uygulamalara karşı duyduğu saygıdan gelmektedir. Faaliyet gösterdiği ülkedeki yasaların ve uygulamaların farkında olmak, Şirketin ve çalışanlarının sorumluluğundadır. Her çalışan, yasa ve uygulama ihlali karşısında disiplin cezası alacağını ve bunun yanı sıra kamu ve cezai davalara muhatap olabileceğini bilmelidir. Şirketin ya da çalışanlarının yasadışı faaliyetlerde bulunmaları kesinlikle yasaktır.

Zonnebloem Enerji, yüksek etik hedeflere ulaşmak için yerel yasaların ve uygulamaların ötesinde yer alan etik standartlara uyulmasını beklemektedir. Bunların yanı sıra Zonnebloem Enerji, insan haklarına ve işçi kanunlarına, sağlık ve güvenlik standartlarına, çevrenin korunmasına, yolsuzluğun önlenmesine, adil rekabete, vergilendirme uygulamalarına ve muhasebe standartlarına gönülden bağlıdır. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC) prensiplerine de uyum gösterilmektedir.

TEKEL KARŞITLIĞI

Uluslararası ekonominin temel ihtiyaçlarından biri rekabettir. Zonnebloem Enerji, şirketlerin uluslararası piyasada adil bir şekilde rekabet edebilmeleri gerektiğine inanmaktadır.

Zonnebloem Enerji, rekabet yasalarının çiğnenmesi sonucunda ağır cezalar alınabileceğinin ve çalışanlarının ise ticaret, sivil, kamusal cezai yaptırımlara, hatta olası durumlarda hapis cezasına maruz kalabileceğinin farkındadır. Ayrıca, üçüncü tarafların, bu kuralların ihlali sonucunda Şirket’ten tazminat talep etme riski yüksektir. Bu nedenle her Zonnebloem Enerji çalışanı bu yasaları anlamalı ve bu yasalar ile uyum içerisinde çalışmalıdır.

Bu sebeple, Zonnebloem Enerji çalışanları çok dikkatli olmalı ve rakiplerle ihale sürecini etkileme, piyasa veya müşteri paylaşımı veya bir müşteriyi ya da tedarikçiyi boykot etme gibi amaçları bulunan anlaşmalarda yer almamalıdır.

Zonnebloem Enerji çalışanları hangi bilgilerin ticari açıdan hassas olduğunun farkında olmalı, bu bilgileri rekabet yasaları dâhilinde hiçbir rakip ile paylaşmamalı, iş ile alakalı ortamlarda bu konulara azami ilgi ve dikkat göstermelidir.

Bu yasalar karmaşık olduğu ve ülkeden ülkeye değişkenlik gösterdiği için, Zonnebloem Enerji çalışanları ikilemde kaldıkları durumlarda mutlaka Hukuk Birimi’ne danışmalıdır. Ancak yine de görevleri ve pozisyonları gereği sıkça rakiplerle ya da tedarikçilerle iletişim halinde olan Zonnebloem Enerji çalışanları, farklı rekabet yasalarına aşina olmalıdır.

Zonnebloem Enerji, faaliyetlerinde adil rekabet ilkelerine her zaman bağlıdır. Bu prensip Zonnebloem Enerji çalışanları, sözleşmeli çalışanları, taşeronları ve tedarikçileri, iş ortakları, aracıları, lobicileri ve Zonnebloem Enerji için/ile/adına hareket eden herkes için geçerlidir. Uluslararası rekabet yasalarına aykırı faaliyetlerin yasal olduğu veya rekabet yasaları gelişmemiş olan ülkelerde dâhil, Zonnebloem Enerji çalışanları rekabete aykırı faaliyetlerde bulunmamalıdır.

İş hedefleri ve menfaatleri sebebiyle Zonnebloem Enerji, birçok ülkede ve piyasada faaliyet göstermektedir. Bu bölgelere zaman zaman belirli yerel ya da uluslararası kanunlardan dolayı hizmet, mal, yazılım ya da teknoloji ambargosu veya herhangi başka bir ticaret yasağı getirilebilir. Zonnebloem Enerji, Türkiye Cumhuriyeti ve EU yasalarıyla çatışmadığı sürece ilgili merciler ve de organizasyonlar tarafından konulan bu boykot ve ambargolara uyum göstermektedir. Herhangi bir yasal sorunla veya ikilemle karşılaşan Zonnebloem Enerji çalışanının Şirketin Hukuk Birimi’ne konuyu danışması gerekmektedir.

Zonnebloem Enerji, kaynaklarının kişiler ve kurumlar tarafından para aklamada kullanılmasına ve bu yasadışı kaynakların yasal gösterilmesine hiçbir şekilde izin vermez. Yasal faaliyetler içerisinde bulunsa da, paranın ya da mülkün adli kaynağını gösterememek de bazen suç olarak atfedilebilir. Kara para aklama, terör ya da suç için yasal kaynakların kullanımını da içerir.

KARA PARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ

Zonnebloem Enerji para aklamaya asla yardım, yataklık yapmaz ya da göz yummaz, yani,

  • Zonnebloem Enerji para aklama karşıtı yasalara her zaman uyar,
  • Zonnebloem Enerji alınabilecek bütün önlemleri alarak tarafların liyakatini sorgular ve bu doğrultuda;
  • Zonnebloem Enerji her zaman güvenilir ve iyi itibarlı taşeron, tedarikçi ve iş ortaklarıyla çalışıp, paranın kaynağını makul ölçüde takip etmeye dikkat eder.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ESASLARI

Zonnebloem Enerji faaliyetlerini uygulanabilir sektörel yöntemler ve kurallar içerisinde gerçekleştirmelidir. Zonnebloem Enerji iş etiği ve adil rekabete son derece önem verir. Bu sebeple bu belgede yer alan rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede hiçbir esasın çiğnenmesine göz yummaz.

ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Zonnebloem Enerji çalışanları, iş anlaşmalarında daima Şirket’e sadık olmalı ve bütünlük içinde hareket etmelidir. Çalışanlar diğer şirketlere, organizasyonlara ya da kişilere, Şirketin aleyhinde kullanılabilecek hiçbir avantaj sağlamaz. Zonnebloem Enerji çalışanları, görevlerini yerine getirirken, çıkar çatışması yaratacak veya çıkar çatışması olarak algılanabilecek ve kendi yargı veya hareket özgürlüklerini olumsuz etkileyecek tüm ilişkilerden kaçınır.

EŞİTLİK VE ÇEŞİTLİLİK

Zonnebloem Enerji hiçbir çalışanının cinsel, fiziksel, psikolojik tacize, baskıya ya da zorbalığa maruz kalmasına müsade etmez

Scroll to Top